فهرست كالاهاي مشمول ضوابط فني CE مارك و دستور العمل فارسي
چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:54 کالا ضوابط فنی CE فارسی بین المللی

صدور گواهينامه انطباق يا عدم انطباق كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران
چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:50 اداره استاندارد تحقیقات صنعتی تهران بین المللی

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران يكي از ادارات تابعه موسسه استاندارد بوده كه علاوه بر انجام ساير ماموريتها، امر نظارت بر صادرات و واردات كالاها از گمركات مستقر در استان تهران ...

نقش موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در تجارت
چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:48 موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران تجارت بازرگانی بین المللی

ميدانيم كه صادرات و واردات بي رويه و بدون كنترل مشكلات زيادي را به همراه دارد. اگر بر امر صادرات نظارت كافي صورت نگيرد، باعث خدشه دار شدن موقعيت كالاهاي ايراني در جهان شده

نقطه انتقال ريسك
چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:46 انتقال نقطه ریسک اصطلاحات بین المللی بازرگانی اتاق

همانگونه كه پيش تر اشاره شد صادر كنندگان و وارد كنندگان هر يك به فراخور وضعيت خود نگراني هايي دارند كه يكي از مهمترين آنها مربوط به نقطه انتقال ريسك مي باشد.

انواع استاندارد
چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:44 استاندارد بین المللی اصطلاحات بازرگانی اتاق

بر حسب خريدار و فروشنده از يك مليت يا از دو مليت مختلف باشند داد و ستد كالا بين آنها خريد و فروش داخلي و يا صادرات و واردات تعريف مي گردد كه ...

استاندارد و تجارت
چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:42 استاندارد تجارت اصطلاحات بین المللی بازرگانی اتاق

يكي از عواملي كه ميتواند موجبات آسودگي خاطر صادر كنندگان و وارد كنندگان را تا حد زيادي فراهم نمايد وجود عامل سوم(Third party) در تجارت بين آنهاست.

اصطلاحات بین المللی بازرگانی
چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:41 اصطلاحات بین المللی بازرگانی اتاق

يكي از قديمي ترين فرايند هايي كه از زمان پيدايش اجتماعات اوليه انساني انجام مي شده، داد و ستد و رد و بدل كردن كالا بوده است كه نهايتاً به تجارت و صادرات و واردات منتهي شده است.