انجمن صاحبان مطبوعات استان چهارمحال و بختیاری

اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت ها و فرصت های  سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و  حقوقی عضو، انجمن صاحبان مطبوعات استان چهارمحال و بختیاری، تشكيل گردید.

انواع عضویت و شرایط آن :

            کلیه فعالان در ارتباط با موضوع فعالیت انجمن می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت پیوسته انجمن در آیند:

الف داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

ج دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی( مجوزات لازم شامل پروانه فعالیت، پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در استان چهارمحال و بختیاری

د پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ﻫ ـ پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

 

اطلاعات انجمن صاحبان مطبوعات  استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 سید مرتضی فیاضی

 رئیس هیأت مدیره

2

 علی مراد مصیبی

 نائب رئیس اول هیأت مدیره

3

 نجمه کرم پور بروجنی

 نائب رئیس دوم هیأت مدیره

4

 شهرام مصیبی 

خزانه دار و عضو هیأت مدیره

5

 محسن حسن زاده

 منشی و عضو هیأت مدیره 

6

 فتانه مصیبی

 بازرس

تاریخ برگزاری آخرین مجمع: مجمع عمومی مؤسسین انجمن صاحبان مطبوعات استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ 1401/02/15 برگزار گردید.