معرفی کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات، گمرک و حمل و نقل

کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات، گمرک و حمل و نقل در راستای رسالت خود به دنبال دفاع از حقوق فعالین شاغل در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی، پایش محیط کسب و کار، تعامل و همکاری با دستگاه ها و ارگان های بخش دولتی و خصوصی با رویکرد رونق بازار و کاهش هزینه های مصرف کننده می باشد. این کمیسیون با پایش فضای کسب و کار، زیر ساخت های اقتصادی، نهادی، فنی و استراتژی های تجاری، موانع پیش رو را شناسایی و در کنار دولت برای حل آن به منظور توسعه صادرات به عنوان تنها راه خروج از رکود غیر تورمی گام بر می دارد، همچنین در راستای ارتقا بهره وری در امر صادرات بر مبنای رسالت خود به منظور توسعه اقتصاد، حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و تبیین جایگاه لجستیک در استان ، ضمن تأکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی در عرصه اقتصادی اهداف خود را دنبال می نماید.

شرح اهم وظایف: 

1) پایش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالش های موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون 

2) تهیه گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون

3) برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون 

4) مذاکره با مسئولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون 

5) حضور در مجامع و شوراهای متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق استان 

6) پیگیری، رصد و اصلاح قوانین مربوط به زمینه تخصصی کمیسیون 

7) پایش فضای کسب و کار در حوزه صادرات 

8) ارتقاء تولید باکیفیت و رقابت پذیر در عرصه جهانی

 9) سامان بخشی به بازار ارز

اهداف و برنامه ها:

1) شناسایی موانع و مشکلات بر سر راه ایجاد فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای 

2)بررسی ضرورت وجودی نهادهای قیمت گذار و مرور تجارب کشور در زمینه قیمت گذاری

3) آسیب شناسی عدم توجه به برندینگ در بازرگانی داخلی و خارجی 

4) تدوین استراتژی توسعه صادرات 

5) پیگیری مطالبات صادرکنندگان از دولت

6) بررسی سیستم جامع گمرک نوین الکترونیکی و رفع نواقص آن 

7)ساماندهی گمرک های تخصصی استان

کمیته های پیشنهادی:

1) صادرات

2) بازرگانی و تسهیل تجارت

3) لجستیک و حمل و نقل 

4) جوانان بازرگان

قلمرو فعالیت کمیته صادرات کمیسیون بازرگانی توسعه صادرات، گمرک و حمل و نقل:

1) بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه صادرات و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه های موجود و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

2) بررسی سازوکارهای لازم برای حمایت از صادرات غیرنفتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

3) بررسی راهکارهای مناسب برای افزایش آگاهی و شناخت تجار و بازرگانان نسبت به کالاهای دارای مزیت صادراتی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

4) بررسی راهکارهای افزایش سهم استان از بازارهای صادراتی کشورهای هدف و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

5) بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات سازنده به کمیسیون

6) بررسی مشکلات فعالان حوزه ترخیص کالا و ترخیص کاران و راهکارهای کاهش آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

قلمرو فعالیت کمیته بازرگانی و تسهیل تجارت کمیسیون بازرگانی توسعه صادرات، گمرک و حمل و نقل:

1) بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه واردات و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه های موجود و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

2) بررسی سازوکارهای مناسب جهت تسهيل واردات مواد اولیه و ضروری و ماشین آلات مورد نیاز صنایع استان و نیز هدفمند کردن واردات استان با رویکرد حمایت از بخش تولید و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

 3) بررسی مشکلات حوزه بازرگانی داخلی و شرکت های توزیع و پخش و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

 4) بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون مذکور

قلمرو فعالیت کمیته لجستیک و حمل و نقل کمیسیون بازرگانی توسعه صادرات، گمرک و حمل و نقل: 

1) بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه حمل و نقل و ارائه راهکار های لازم به کمیسیون مربوطه 

2) بررسی سازوکارهای لازم جهت ایجاد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

3) بررسی راهکارهای کاهش هزینه حمل و نقل محصولات تولیدی استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه

 4) بررسی سازوکارهای تامین مالی توسعه زیرساخت های انبار و حمل و نقل استان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون مربوطه 

5) بررسی موضوعات ارجاعی از سوی کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون مذکور

قلمرو فعالیت کمیته جوانان بازرگان کمیسیون بازرگانی توسعه صادرات، گمرک و حمل و نقل:

1) تدوین برنامه جهت استعدادیابی و پرورش استعدادها از دوران کودکی با رویکرد تاجر پروری

2)بررسی راهکارهای لازم جهت حمایت از کار گروهی و توسعه فرهنگ آن در امور بازرگانی

3) بررسی سازوکارهای لازم در خصوص آموزش و فرهنگ سازی با رویکرد ایجاد بهره وری در انجام فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی

 

اعضای کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات، گمرک و حمل و نقل:

 

رئیس کمیسیون
نائب اول
نائب دوم
دبیر
 بهنام علیخانی
 امین مالکی
 خلیل شریفی
 جمشید رئیس زاده
اعضاء کمیسیون
فضل اله رحمتی، شهرام زارع، کیومرث مرادی، سیدسعید فیاضی، علی اصغر عبدالهی، بهرام اله بخشی، ایمان اخوان، یاشا عدالت، حسین مالکی، صباح عباسی، محمد مومن زاده، جهانبخش مرادی، مهراب جمالپور، محمد سلیمی، فرشاد مرتاضی، رسول ندیمی، احسان نوریان، حسین علوی، علی پورصحت، میثم شریفی، مهرداد مطبوع ریاحی