معرفی کمیسیون کارآفرینی، توسعه اقتصاد و دانش بنیان

سهم بالای جوانان از جمعیت کشور، ورود مستمر کارجویان جوان به بازار کار، سرعت بالای تغییر تکنولوژی و اهمیت دانش به عنوان موتور پیش برنده ی اقتصاد موجب شده نیاز به تشکیل مجموعه ی مشورتی تخصصی در این حوزه احساس شود بر این اساس این کمیسیون وظیفه ی پایش فضای کلی کسب و کار کشور، ارائه پیشنهادهای اجرایی برای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال، تبیین تغییرات محیط کسب و کار و ارائه مشاوره به متصدیان و مسئولان جهت ایجاد زیر ساخت های لازم برای توسعه ی کسب و کارهای نوین را بر عهده دارد، همچنین نگاه ویژه به اقتصاد دانش بنیان به عنوان ظرفیت نهفته و بالقوه ی آتی کشور و استان در این کمیسیون دنبال می شود.

شرح  وظایف کمیسیون :

              1) پایش مستمر فضای کسب و کار و کارآفرینی کشور  

        2) ارائه راهکارهای نوین برای توسعه ی کسب و کارهای نو  

        3) پایش مقررات دست و پاگیر دولتی و حاکمیتی

        4)  ارائه راهکار برای تسهیل فعالیت کار آفرینان

    اهداف و برنامه ها کمیسیون :

1)  بررسی وضعیت حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان در کشورهای صنعتی و مقایسه ی آن با فضای داخلی و ارائه راه حل برای بهبود عملکرد حمایتی از سرمایه گذاری خطرپذیر

2)   بررسی وضعیت سیستم جانشین پروری در بنگاه های دانش بنیان و مراکز کارآفرینی بخش خصوصی

3)  آسیب شناسی وضعیت کنونی مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و پارک های علم و فناوری و بررسی میزان توفیق آنها در ایجاد رابطه بین صنعت و فضای دانش بنیان و ارائه راهکار جهت بهبود آن

4)  چگونگی اقتصادی سازی کارآفرینی در تولید برق با روشهای نوین و دانش بنیان و ارائه راه حل در این مورد 

5)  شناسایی حقوق مالکیت پدید آمده در روند فعالیت دانش بنیان و ارائه راهکار برای تثبیت و حمایت از آن

6)  بررسی برنامه راهبردی و عملیاتی آموزشی شامل نیاز سنجی، برنامه اجرایی، ارزیابی و اثر بخشی و ضوابط و مقررات مرتبط با آنها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و سازوکارهای ارتقاء کیفیت آموزش و اثر بخشی آن

7)  بررسی چارچوب و ضوابط تعیین صلاحیت مراکز آموزشی به منظور واگذاری برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز به این مراکز و ارائه پیشنهادهای مناسب

8)  بررسی ساز و کارهای لازم در خصوص آموزش و ترویج فرهنگ سازی در زمینه ای ایجاد رویکرد بهره وری در انجام فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف صنعت معدن تجارت و کشاورزی و نیز استقرار نظام مدیریت بهره وری و ارائه پیشنهادهای مناسب

9)  بررسی نیازهای آموزشی اعضاء در قالب دوره های کوتاه مدت، بلندمدت، سمینار و کارگاه آموزشی و ارائه پیشنهادهای مناسب

10)  بررسی ساز وکارهای لازم برای شناسایی اساتید و متخصصين واجد شرایط جهت تدریس در دوره های آموزشی مورد نیاز و ارائه پیشنهادات مناسب

11)  بررسی عملکرد دوره های آموزشی برگزار شده به منظور حصول اطمینان از میزان اثر بخشی آنها و ارائه پیشنهاد و راه کارهای بهبود در این زمینه

12)  بررسی چارچوب و ضوابط تعیین مدرسین و سخنرانان و حق التدریس آن ها برای برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها و ارائه پیشنهادات مناسب

13)  بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری و آگاهی از نقش این عوامل در کاهش یا افزایش بهره وری و ارائه پیشنهاد راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء بهره وری

14)  بررسی و ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون مربوطه در زمینه چگونگی استقرار چرخه مدیریت بهره وری در فعالیت های اعضاء اتاق

15)  بررسی راهکارهای لازم جهت حمایت از کار گروهی و توسعه فرهنگ آن در بخش تولید و تجارت و ارائه پیشنهادات مناسب

16)  بررسی ساز و کارهای ایجاد هماهنگی لازم با سازمان ها و ارگان های مختلف دولتی و غیر دولتی جهت تدوین برنامه های آموزشی فرهنگ کار گروهی و ارائه پیشنهادات مناسب

17)  بررسی ساز و کارهای ایجاد هماهنگی لازم با سازمان های مرتبط برای برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی فرهنگ کار گروهی در مدارس ابتدایی و متوسطه و ارائه پیشنهادات مناسب

18)  بررسی راهکارهای مناسب جهت تعامل بین شرکت های دانش بنیان و ایجاد و توسعه آن ها در بخش های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی به منظور انتقال تجارب و دانش فنی موجود و ارائه پیشنهادات مناسب

19)  بررسی مشکلات و مسائل شرکت های دانش بنیان و راهکارهای کاهش آنان و ارائه پیشنهادات مناسب

20)  بررسی و پیشنهاد چارچوب چگونگی ایجاد بانک اطلاعات شرکت های دانش بنیان مرتبط و ارائه پیشنهادات مناسب

21)  بررسی و پیشنهاد روش های نوین فعالیت در کسب و کار و ارائه پیشنهادات مناسب 

22)  بررسی ساز و کارهای برقراری تعامل سازنده و ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه و ارائه پیشنهادهای مناسب

23)  بررسی ساز و کارهای حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان در محیط های صنعتی و تجاری برای آموزش های کاربردی و کسب هم زمان علم و تجربه و ارائه پیشنهادات مناسب

24)  بررسی سازو کارهای ایجاد محیطی مناسب جهت بررسی و تبادل نظر صاحبان صنایع و سرمایه با اساتید دانشگاه در خصوص مشکلات موجود راهکارهای آن و ارائه پیشنهادات مناسب

25)  بررسی راهکارهای موجود جهت معرفی اتاق و فعالیت های انجام شده در زمینه فعالیت های کارآفرینی، توسعه اقتصاد و دانش بنیان و نقش آن در تصمیم گیری­ های کشوری در رسانه های عمومی استان و کشور و ارائه پیشنهاد های مناسب

26)  پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان به جهت تبادل داده ها و تجربیات و زمینه سازی به جهت ارتباط موثر بین صاحبان ایده و صاحبان صنایع و سرمایه

 

اعضای کمیسیون کارآفرینی، توسعه اقتصاد و دانش بنیان

رئیس کمیسیون
نائب اول
نائب دوم
دبیر
 ایمان اخوان بروجنی
احمد مختار
سعید احمدی 
نرگس برجیان 
اعضاء کمیسیون
 مهرداد سلیمی،حسن نوربخش، امیر ناصری، ساسان داوودی، محمد حاج احمدی، حمید مرادی، مهدی موحدنیا، جواد جعفری فشارکی، صادق شریفی، محمد حسن قنبری، میلاد ارشادی، سجاد فتحی، حسین علوی، احسان ضیاء، محمد کاظم منزوی، فضل الله رحمتی، آرمان حیدری، مازیار رستگارفر، رسول پژوهش، شهرام زارع، حامد احمدی، محمد اسلامی