معرفی کمیسیون صنعت، معدن و جذب سرمایه گذار

فلسفه وجودی این کمیسیون شامل توجه به بخش صنعت، معدن و تلاش جهت جذب و حفظ سرمایه گذاران این حوزه می باشد. در راستای این امر این کمیسیون اقدام به بررسی مشکلات صنعتگران و معدن کاران استان و نیز تلاش برای توسعه کسب و کار آنان، راهکارهای حمایت از صنایع کوچک و متوسط و بررسی نحوه توسعه کارآفرینی و اشتغال­زایی نموده و در راستای بررسی و ارائه راهکارهای جذب و حفظ سرمایه گذاران در این بخش اقدام می نماید.

شرح وظایف کمیسیون صنعت، معدن و جذب سرمایه گذار:

1) بررسی مسائل کلان صنایع و معادن استان و چالش ها و موانع موجود و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آن ها در راستای بهبود محیط کسب و کار

2) بررسی ساز وکارهای مناسب برای توانمند سازی فعالان اقتصادی حوزه معدن و صنایع معدنی و ارائه پیشنهادات لازم در راستای بهبود محیط کسب و کار

3) بررسی مسائل و مشکلات اعضای فعال در حوزه اکتشاف و استخراج فرآورده های سنگ های معدنی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنان در راستای بهبود محیط کسب و کار

4) بررسی مسائل و مشکلات اعضای فعال در بخش صنایع معدنی و تجهیزات و ماشین آلات این حوزه و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آن ها در راستای بهبود محیط کسب و کار

5) بررسی ساز وکارهای توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی و چالش های این فرآیند و ارائه پیشنهادات لازم در راستای بهبود محیط کسب و کار

6) بررسی راهکار مناسب جهت بازاریابی و توسعه بازار تولیدات بخش معدن در بازارهای داخلی و خارجی و ارائه پیشنهادات لازم

7) بررسی موضوعات ارجاعی از طرف اتاق و ارائه پیشنهادات لازم

اهداف و برنامه ها کمیسیون:

1)    بررسی مسائل کلان صنعت استان و چالش ها و موانع موجود و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنان و فراهم شدن زمینه های توانمندسازی فعالان اقتصادی در این بخش ها در راستای  بهبود محیط کسب و کار

2)    بررسی مسائل و مشکلات اعضا فعال در حوزه صنایع کوچک و متوسط و سازوکارهای حمایت از توسعه آنان و نیز بررسی موانع موجود در این حوزه به همراه ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آنان در راستای بهبود محیط کسب و کار

3)    بررسی ساز وکارهای لازم برای ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صنعتی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و نیز توسعه فرهنگ تولید مشارکتی در قالب خوشه های صنعتی، شبکه ها و کنسرسیوم ها و ارائه پیشنهادات لازم

4)    بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه های تخصصی صنعت و معدن و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون مربوطه در راستای بهبود محیط کسب و کار

5)    بررسی ساز و کارهای حمایت از صنایع تخصصی براساس مزیت های تولیدی و صادراتی و نیز موانع موجود در این حوزه  به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون

6)     بررسی ساز وکارهای توسعه صادرات صنایع تخصصی و مواد معدنی و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون

7)    تقویت مدیریت زنجیره تامین، تشکیل و توسعه زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی در استان و جلوگیری از خام فروشی در صادرات

8)    توسعه نوسازی صنایع و انتقال تکنولوژی با بهره گیری از ظرفیت های انقلاب صنعتی چهارم 

9)  همکاری موثر با دولت و ستاد تنظیم بازار به منظور پیشگیری از قیمت گذاری دستوری، سرکوب قیمت ها و رویکردهای تعزیراتی

 کمیته های پیشنهادی:

1)   کمیته صنعت

2)  کمیته معدن

3)کمیته جذب سرمایه گذار

4)  کمیته فنی مهندسی

حوزه فعالیت کمیته صنعت، کمیسیون صنعت، معدن و جذب سرمایه گذار:

1)    کمک به توسعه زنجیره ارزش در فعالیت های بخش صنعت از طریق همکاری با راهبر توسعه زنجیره ارزش استان برای رفع آن ها

2)    کمک به شناسایی گلوگاه های توسعه در بخش صنعت با همکاری این بخش و تلاش برای رفع آن ها

3)    كمك به اجرای استانداردهاي انجمني،كارخانه اي، ملي و بين المللی

4)    انجام تحقيقات به منظور پیشنهاد استاندارد، بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي،كمك به بهبود روش هاي توليد و افزايش كارائي صنايع و ترويج فرهنگ استاندارد به مراجع ذیصلاح

5)    ایجاد هم افزایی و تعامل بین سرمایه گذاران، صاحبان صنایع با متولیان و تصمیم گیران در بخش دولتی

6)     طراحي برنامه هاي آموزشي، تخصصي و حرفه اي جهت گسترش كاربرد و اجراي استانداردها در استان

7)    بررسي، پيش بيني و فراهم سازي شرايط مناسب براي جذب، رشد و حفظ نيروي انساني باتجربه و شایسته براي توانمند سازي ظرفيت هاي سياست گذاري و نظارتي

8)    سازماندهي براي بررسي، درك و پيش بيني نيازهاي داخلي، بازار جهاني، تشخيص اولويت ها در استان

حوزه فعالیت کمیته معدن، کمیسیون صنعت، معدن و جذب سرمایه گذار:

 1)   بررسی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنایع معدنی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آنها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب و کار

2)   بررسی سازوکارهای حمایت از توسعه صنایع معدنی و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون

3)   بررسی ساز وکارهای بازاریابی و توسعه صادرات صنایع معدنی و نیز موانع آن و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون

4)   بررسی ساز وکارهای توانمندسازی فعالان صنایع معدنی و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون

5)   بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون و ارائه پیشنهادات لازم

6)   بررسی مسائل و مشکلات فعالان معدنی در حوزه کانی های غیر فلزی( شن و ماسه ) و ارائه پیشنهادات مناسب جهت رفع آن ها به کمیسیون در راستای بهبود محیط کسب وکار

7)   بررسی ساز وکارهای حمایت از توسعه اکتشاف واستخراج کانی های غیر فلزی ( شن و ماسه ) و نیز موانع موجود در این حوزه به همراه راهکارهای حل آنان و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون

8)   بررسی سازوکارهای توانمند سازی فعالان معدن در حوزه کانی های غیر فلزی ( شن و ماسه ) و ارائه پیشنهادات مناسب به کمیسیون

9)   بررسی موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم

حوزه فعالیت کمیته جذب سرمایه گذار، کمیسیون صنعت، معدن و جذب سرمایه گذار:

1)    برنامه ريزي و انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت برگزاري نشست‌هاي منطقه اي استان با استان‌هاي همجوار وكشورهاي همسايه، با رويكردهاي اقتصادي، بازرگاني و توسعه منطقه اي با هماهنگي ساير واحدها و دستگاه‌هاي ذيربط در چارچوب اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوطه

2)    برنامه‌ريزي و انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت برگزاري همايش‌هاي اقتصادي در امور سرمايه‌گذاري، اشتغال، توليد و بهره‌وري از طريق دستگاه هاي اجرايي ذيربط در قالب اسناد بالادستي و قوانين و مقررات مربوطه

3)    اخذ گزارشات و بررسي گزارش هاي تحليلي از وضعيت بازاركار (اشتغال، توليد و بهره‌وري) بر اساس گزارشات مدون ملي و سازمان برنامه و بودجه استان و ارائه پيشنهادات لازم مراجع ذيربط در استان.

4)    پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاران از طریق سایر سازمان هاي ذيربط به خصوص بهره گیری از ظرفیت ستاد تسهیل و هدایت سرمایه گذاران در راستای رفع موانع تولید استان

5)    شناسایی تنگناهای موجود در فرایند سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران، به خصوص در مناطق محروم با همکاری دستگاه های اجرایی

6)     برنامه ريزي و ایجاد هماهنگی لازم با دستگاه های ذیربط در زمینه تشکیل نمایشگاه های داخلي و برون‌مرزی با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری داخلي و خارجی

7)    هدايت و انجام هماهنگی‌های لازم بین واحدهای خدمات‌رسان سرمایه‌گذاری و دستگاه های ذیربط استان

8)    تنظیم گزارش حاصل از مطالعات آسیب شناسی بنگاه های اقتصادی دارای شرايط خاص و بحرانی و انعکاس آن به مراجع ذیربط

9)    هماهنگی به منظور برگزاری جلسات کارگروه های تخصصی مربوط از جمله شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی، کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید، اشتغال وسرمایه گذاری، امور زيربنايي و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و...

10)   ابلاغ مصوبات كميسيون ها و کارگروه شورای گفت و گو استان

حوزه فعالیت کمیته فنی مهندسی، کمیسیون صنعت، معدن و جذب سرمایه گذار:

1) برقراری ارتباط با مراکز علمی تحقیقاتی، دانشگاه ها، شهرک های علمی- تحقیقاتی و بخش خصوصی در جهت شناسایی آزمایشگاه های مرجع برای کنترل کیفیت تجهیزات

2) بررسی نحوه ارزیابی عملکرد شرکت ها درخصوص تدوین استانداردها

3) همکاری و هماهنگی در برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی استاندارد و کنترل کیفیت تجهیزات

4) شناسایی و معرفی استانداردها و دستورالعمل های حاکم بر انتخاب سازندگان، فروشندگان، مهندسین مشاور و پیمانکاران از نقطه نظر رعایت موضوعات مرتبط با استاندارد و کنترل کیفیت

اعضای کمیسیون صنعت، معدن و جذب سرمایه گذار

  

رئیس کمیسیون
نائب اول
نائب دوم
دبیر
مهرزاد مطبوع ریاحی
امین مالکی
ایمان اخوان بروجنی
اعضاء کمیسیون
سعید احمدی، صادق زارع، فرزاد ارشادی، غلامرضا امیری، نعیم امامی، حمیدرضا نیکی، حامد احمدی، فرشید رضایی، جواد رادمنش، مهرداد قاسمی، بهرنگ یوسفی، مهرداد مطبوع ریاحی، سلیم دانشپور، علیرضا علیخانی، ابراهیم رئیسی، بهنام خسروی، توکل حسینی فالحی، پگاه فرهنگیان، وحید عباسی، سیده زینب حجازی، محمد لطفی، لطف اله قنبریان، سجاد رستمی، فرزاد اژدر، شهریار حیدری پور، عبدالحمید فرهی، اسفندیار کیانی بروجنی، امیر ارسلان سیدین، حمید رئیسی، علی اکبر اخوان