نقطه انتقال ريسك
چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:46 انتقال نقطه ریسک اصطلاحات بین المللی بازرگانی اتاق

همانگونه كه پيش تر اشاره شد صادر كنندگان و وارد كنندگان هر يك به فراخور وضعيت خود نگراني هايي دارند كه يكي از مهمترين آنها مربوط به نقطه انتقال ريسك مي باشد.

همانگونه كه پيش تر اشاره شد صادر كنندگان و وارد كنندگان هر يك به فراخور وضعيت خود نگراني هايي دارند كه يكي از مهمترين آنها مربوط به نقطه انتقال ريسك مي باشد. نقطه انتقال ريسك در اصطلاح به لحظه اي از تجارت اطلاق مي گردد كه مسئوليت كيفيت كالا از فروشنده به خريدار منتقل مي گردد. استانداردها به اين مقوله نيز پرداخته و منتهي به پيدايش اصطلاحات مختلف تجارت (موسوم به اينكوترمز) 1 شده است.
اينكوترمز علاوه بر رسيدگي به نقطه انتقال ريسك، درباره مباحثي چون هزينه حمل و نقل و بيمه انتقال و غيره استاندارد هايي را تدوين كرده كه مهمترين اصطلاحات آن عبارتند از:
1) FOB (Free On Board)
در اين مسئوليت كيفيت كالا به محض بارگيري در وسيله حمل (كاميون، قطار، هواپيما و خصوصاً كشتي) از فروشنده به خريدار منتقل مي گردد. بديهي است كه هزينه حمل و نقل در اين وضعيت با خريدار است.
2) C&F (Cost and Freight)
در اين حالت مسئوليت پرداخت هزينه حمل و نقل با فروشنده خواهد بود.
3) CIF (Cost Insurance Freight)
در اين حالت مسئوليت پرداخت هزينه حمل و نقل و بيمه كالا به عهده فروشنده مي باشد.

Prev Next
برچسب‌ها
درباره نویسنده
برای ارسال نظر وارد سایت شوید