کانون زنان بازرگان استان چهارمحال و بختیاری 

اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره  برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، کانون زنان بازرگان استان چهارمحال و بختیاری با موضوع ساماندهی و توانمند سازی بانوان برای ورود به عرصه فعالیت های تجاری، تولیدی و خدماتی، ایجاد بهبود فضای کسب و کار بانوان - توسعه و ارتقای کارآفرینی در حوزه بانوان و پیگیری جهت رفع موانع موجود، حمایت و تشویق بانوان در امور اقتصادی و هم سو کردن فعالیت ایشان در راستای توسعه اقتصادی کشور، تشویق و فراهم ساختن زمینه های فعالیت بانوان در عرصه تولید و تجارت کشور، فراهم آمدن زمینه حمایت های علمی تخصصی مشاوره ای و حقوقی از زنان تولید کننده و بازرگان و پشتیبانی از تجاری سازی فعالیت های نوآورانه زنان (اختراعات، ابتکارات در ابداعات و پژو هش­ها) تشكيل گردید.

عضویت و شرایط آن :

کلیه زنان بازرگان و کارآفرین و صاحب کسب و کار دارای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی اعم از اشخاص حقوقی که مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره آنها زن می باشند و اشخاص حقیقی می توانند با داشتن شرايط زير به عضويت "کانون استانی " درآيند:

الف داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

ج دارا بودن مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح قانونی (پروانه بهره برداری یا کسب و کار ، مستندات گمرکی، مجوزهای معتبر صادر شده از دستگاه­های دولتی )

د پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ﻫ ـ پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

 

اطلاعات کانون زنان بازرگان استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 مرجان امیریان 

 رئیس هیأت مدیره

2

فرشته کوهی فایق

نائب رئیس هیأت مدیره

3

 شبنم کریمیان

 خزانه دار

4

 مریم جوانبخت

 عضو هیأت مدیره

5

 مرضیه یوسفی نسب

 عضو هیأت مدیره

6

مهناز دوستی 

 بازرس

تاریخ برگزاری آخرین مجمع: مجمع عمومی مؤسسین کانون زنان بازرگان استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ 1402/12/10 برگزار شد