انجمن شرکت های صنعت پخش استان چهارمحال و بختیاری

 

اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد. انجمن شرکت های صنعت پخش استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می گردد تا شرکت های پخش استانی، منطقه ای و شعب شرکت های پخش سراسری و منطقه ای توزیع کننده کالاهای مصرفی پر گردش، مانند صنایع غذایی، لوازم مصرفی پزشکی، آرایشی، بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم التحریر، روغن های روانکار صنعتی، و دخانیات را در جهت نیل به اهداف مشروحه در سطح استان و منطقه تحت پوشش قرار دهد.

انواع عضویت و شرایط آن :

کلیه فعالان در ارتباط با موضوع فعالیت انجمن می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت پیوسته انجمن در آیند:

 اعضاء انجمن به شرح ذیل می باشند

شرکت های پخش استانی و یا منطقه ای

شعب شرکت های پخش منطقه ای

شعب شرکت های پخش سراسری تخصصی

شعب شرکت های پخش مجازی ( تجارت الکترونیک)

شرکت های پخش استانی و یا منطقه ای: 

1-     تسلیم درخواست کتبی عضویت به دبیرخانه انجمن

2-     دارا بودن پروانه فعالیت معتبر

3-     دارا بودن آگهی ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری استان

4-     پذیرش تعهد اجرایی مقررات اساسنامه

5-     پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه

6- دارا بودن کارت بازرگانی یا عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

 

اطلاعات انجمن شرکت های صنعت پخش استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 مسعود احمدی

رئیس هیأت مدیره 

2

 حسین علیرضایی شهرکی

نائب رئیس هیأت مدیره 

3

 سمیه بهرامی خواه

خزانه دار 

4

 رسول سلیمانی

عضو هیأت مدیره 

5

 اسماعیل عزیزی

عضو هیأت مدیره 

6

 نرگس حیدریان

بازرس 

تاریخ برگزاری آخرین مجمع: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن شرکت های صنعت پخش استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ 1402/08/06 برگزار شد.