انجمن صنعت ورزش استان چهارمحال و بختیاری 

اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور فراهم نمودن فضایی برای ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر در بین جامعه صنعت ورزش استان و نیز راهبری و ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی جهت همکاری و کمک به توسعه و تعمیم ورزش همگانی، ارتقاء ورزش قهرمانی ، گسترش ورزش حرفه ای و تقویت ورزش تربیتی ، کمک به ارتقاء و ترویج شایستگی های فنی- حرفه ای در جامعه ورزش، توسعه مشارکت داوطلبانه مردمی در امور ورزش ، همکاری در ایجاد و توسعه تشکل های مرتبط با حوزه ورزش، کمک به توسعه و تربیت منابع انسانی حرفه ای در ورزش، همکاری در ایجاد زیر ساخت های لازم جهت توسعه رویکرد حرفه ای در صنعت ورزش، همکاری در کشف و حمایت از استعدادهای ورزشی، شناسایی مسائل و مشکلات ورزش استان، ارائه و پیاده سازی راهکارهای لازم جهت بهبود مسائل و مشکلات شناسایی شده،همکاری در اشاعه ورزش در بین جامعه و سایر صنایع، ایجاد زمینه مناسب برای طراحی ، ساخت و تولید و توزیع وسایل و لوازم و اماکن استاندارد ورزشی در رشته های ورزشی، همکاری در ایجاد زمینه های لازم برای توسعه کار آفرینی ، نوآوری، اشتغال و تولید دانش بنیان ورزشی، استفاده از دانش، تجارب و توانمندی های گروه ها و مجامع بین المللی ورزشی ، همکاری در ارتقای بهره وری و کیفیت منابع ورزش استان ، کمک به توسعه کمی و کیفی اوقات فراغت ورزشی، همکاری در یکپارچه سازی سیاست گذاری استانی در زمینه توسعه صنعت ورزش به منظور دست یابی به جایگاه قابل قبول در عرصه تولید استانی و استقلال صنعتی با تاکید بر رشد مستمر اقتصادی، همکاری در ایجاد زمینه رشد و توسعه صادرات ورزشی در استان، زمینه سازی توسعه فضای رقابتی در ورزش، کمک به توسعه تجارت الکترونیکی و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش صنعت ورزش، همکاری در توسعه و تقویت برند، تجاری سازی مالکیت فکری و معنوی اعم از اختراعات ، اکتشافات و نوآوری های ورزشی ، حمایت از حقوق فعالان صنعت ورزش و مشتریان و مصرف کنندگان ورزشی و تدوین زیرساخت های لازم جهت حمایت از آن ها ، حمایت از بهبود فضای کسب و کارهای ورزشی و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، انجمن صنعت ورزش استان چهارمحال و بختیاری  تشكيل گردید.

 

انواع عضویت و شرایط آن :

           کلیه فعالان در ارتباط با موضوع فعالیت انجمن می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت پیوسته انجمن در آیند:

الف داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

ج دارا بودن پروانه بهره برداری تولید تجهیزات ورزشی، یا مدارک معتبر صادر شده از سوی فدراسیون های ورزشی یا پروانه کسب تولیدی برای تجهیزات ورزشی و یا مجوز فعالیت باشگاه و مجموعه تفریحی ورزشی

د پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ﻫ ـ پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

اطلاعات انجمن صنعت ورزش استان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

 سید جلیل موسویان فرد

 رئیس هیأت مدیره

2

 مریم علی بابائی

 نائب رئیس هیأت مدیره

3

سید علیرضا ربیعیان 

 خزانه دار

4

پریسا قربانی هفشجانی 

عضو هیأت مدیره 

5

 فخرالدین فروزنده هفشجانی

 عضو هیأت مدیره

6

زهره صیادی شهرکی 

 بازرس

تاریخ برگزاری آخرین مجمع: مجمع عمومی مؤسسین انجمن صنعت ورزش استان چهارمحال و بختیاری در تاریخ 1402/12/10 برگزار شد