آگهی فراخوان انتخاب حسابرس وبازرس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی شهرکرد

آگهی فراخوان انتخاب حسابرس وبازرس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی شهرکرد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی شهرکرد در نظر دارد عملیات حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی سال 1400 خودرا به یکی ازموسسات حسابرسی(عضو انجمن حسابداران رسمی) واگذار نماید.

لذا موسسات واجد شرایط می توانندحد اکتر تا تاریخ 31 /03/1401 سوابق حرفه ای موسسه پیشنهاد قیمت خدمات خود را در پاکت در بسته به آدرس شهرکرد میدان دفاع مقدس جاده نمایشگاه بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن وکشاورزی شهرکرد کدپستی 8813813398 ارسال نمایند

ضمنا" اتاق بازرگانی در رد ویا قبول پیشنهادات واصله مختار است .

 

آگهی فراخوان انتخاب حسابرس وبازرس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی شهرکرد

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید