همایش و نمایشگاه فرصت های مشترک اقتصادی در تجاری،جذب سرمایه گذاری ایران و عمان
اتاق بازرگانی عمان ایران سرمایه گذاری تجارت اتاق بازرگانی شهرکرد

همایش و نمایشگاه فرصت های  مشترک اقتصادی در تجاری،جذب سرمایه گذاری ایران و عمان  از تاریخ 30 اسفند تا 1اسفندماه1398

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید