اسامی نامزد های دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
یکشنبه, 14 اسفند 1401 07:44
گروه معدن گروه کشاورزی گروه صنعت گروه بازرگانی
عبدالکریم کریمی فیل آبادی دبیر رضایی سورشجانی ایمان اخوان بروجنی سعید احمدی
مسعود ناصری بروجنی خلیل شریفی شهریار حیدری پور بهرام اله بخشی هفشجانی
وحید عباسی اشکفتکی محمد رستمی حبیب اله اله بخشی هفشجانی
امین مالکی فارسانی علی باز رفیع زاده حمید رضاحیدری بنی
شهرام زارع فارسانی سینا رادمنش
صادق زارع فارسانی فرج اله نجفی سرپیری
مسعود سوردی یانچشمه بهنام علیخانی
سیدمحمدرضا سیدنبوی فرشاد مرتاضی فیل آبادی
اردوان طهماسبی گندمکاری مهرزاد مطبوع ریاحی
سید سعید فیاضی رسول ندیمی شهرکی
محمد لطفی
احمد مختار
هومن مرتضایی نیا
Prev
بارگیری پیوست‌ها:
برای ارسال نظر وارد سایت شوید