امور بین الملل

بسط و گسترش و تحکیم روابط بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی با دنیای خارج مستلزم گسترش روابط بین المللی با سایر کشورها و سازمانهای بین المللی است . این وظیفه در اتاق ایران بر عهده معاونت امور بین الملل و در قالب: اداره کل آسیا و اقیانوسیه، اداره کل اروپا و آمریکا، اداره کل آفریقا و عربی، دبیرخانه اتاق ها و شوراهای مشترک و سازمانهای بین المللی و همچنین امور نمایشگاهی انجام می پذیرد.
شرح اهم وظایف:
ارائه خدمات مشاوره ای به بازرگانان و صاحبان کسب و کار در داخل و خارج از کشور
تشکیل شوراها و اتاقهای مشترک بازرگانی با سایر کشورها
اعزام هیات های تجاری و بازاریابی به کشورهای هدف
پذیرش هیئت های تجاری و بازاریابی از سایر کشورها
صدور معرفی نامه تسهیل اخذ روادید سایر کشورها
معرفی توانمندی های صادراتی و مزیت های تجاری و صنعتی کشور
برگزاری و شرکت در سمینارهای تجاری و اجلاس های سازمانهای تخصصی
اطلاع رسانی بموقع مناقصه ها، فرصت های تجاری و سرمایه گذاری و ...
تهیه و تنظیم گزارش های توجیهی کشوری
تهیه، تنظیم و امضاء تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها و پروتوکل های تجاری با اتاقهای بازرگانی سایر کشورها
تعامل با نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها و همچنین سفارتخانه های خارجی در جهت بسط و توسعه روابط تجاری
تعامل با موسسات ملی و فرا ملی فعال در زمینه حمایت از توسعه تجارت از قبیل سازمان بهره وری آسیا، طرح کلمبو،مرکز همکاری ژاپن در حوزه خاورمیانه، آنکتاد و ...
بررسی موانع و مشکلات توسعه روابط تجاری و ارائه راه کارهای مناسب
پیگیری و مشارکت فعال در اجلاس کمیسیون مشترک با سایر کشورها