هفتاد و هفتیمن نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان چهارمحال و بختیاری

مصــوبات اســـتانی
ردیف عنــوان دستــور تــــصمیمات
1

دستور جلسه 1:

بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در خصوص امور بانکی

الف: تامین تسهیلات سرمایه در گردش فعالان اقتصادی استان

1. به استناد بخشنامه قانون تسهیل بدهکاران بانکی، ابلاغیه از بانک مرکزی، مقرر گردید فعالان اقتصادی استان قراردادهای بانکی خود را بررسی و چنانچه مغایر با بخش نامه مذکور باشد با مراجعه به مدیریت امور شعب بانک ملی استان در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اصلاح قراردادها طبق بخش نامه مذکور اقدام و گزارش عملکرد آن را به صورت فصلی به دبیر خانه شورا اعلام نمایند.

2. با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین ضرورت تامین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی به ویژه واحد های تولیدی ، مدیریت امور شعب بانک ملی استان نهایت همکاری را در تسهیل بازپرداخت تسهیلات پرداختی به فعالان اقتصادی به ویژه واحد های تولیدی (ترجیحا تقسیط پلکانی) را به عمل آورد.
3.مقرر گردید مدیریت امور شعب بانک ملی استان پیگیری لازم را جهت اخذ مجوز تامین سرمایه گذاری در طرح های کلان و زیرساختی استان را از طریق بانک ملی ایران به عمل آورد.

ب: آزاد سازی وثایق تسهیلات بلند مدت واحد های اقتصادی ( با اولویت واحد های تولیدی)

1.به منظور حل مشکل فعالان اقتصادی استان، مقرر گردید به استناد ماده 62 قانون الحاقی موادی به قانون رفع موانع تولید، کلیه مصوبات کارگروه تسهیل استان توسط کلیه بانک ها و موسسات مالی اعتباری استان اجرا گردد و مواردی که از نظر بانکها و موسسات مالی و اعتباری استان قابل اجرا نمی باشد پس از عودت مصوبه، موضوع به هیئت خبرگان بانکی ارجاع و نظر هیئت مذکور برای بانک مورد نظر لازم الاجرا می باشد.

2.مقرر گردید مدیریت امور شعب بانک ملی استان با ارزیابی مجدد وثایق فعالان اقتصادی نزد آن بانک به میزان تسهیلات پرداختی اقدام و وثایق مازاد بر آن آزاد گردد.
2

دستور جلسه 2:

بررسی میزان مصارف و منابع بانک ملی در استان در 6 ماهه اول 1400نسبت به شش ماهه دوم سال1399

مقرر گردید بانک ملی، جهت صدور ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی، بدون در نظر گرفتن نسبت مصارف به منابع، نهایت همکاری را با واحد های تولیدی و فعالان اقتصادی استان به عمل آورند.

موضوعات مــلی و فـــراگیر
ردیف عنــوان دستــور جلسه پیشنهاد/ پیشنهادات
1

دستور جلسه 1:

بررسی مسائل بانکی فعالان اقتصادی استان با حضور جناب آقای دکتر مونسان، عضو هیئت عامل و معاون امور شعب بانک ملی ایران

1. پیشنهاد گردید هیئت مدیره بانک ملی ایران نسبت به تعیین سقف اعتباری پرداختی به واحدهای تولیدی در استان چهار محال و بختیاری به صورت شناور، که مدیریت مصرف
آن با واحدهای تولیدی استان باشد را اقدام نمایند.

2. به منظور حفظ و توسعه اشتغال موجود استان پیشنهاد گردید هیئت مدیره محترم بانک ملی ایران در تدوین، تصویب و ابلاغ بسته های حمایتی نظیر:

1.حمایت از شرکت های دانش بنیان وسلامت محور

2. طرح اعتبار ملی

3. طرح پیگیری وصول مطالبات

4.طرح گذر از وثیقه محوری و انتقال به اعتبار محوری

تسریع فرمایند.

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید