هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان چهارمحال و بختیاری

مصــوبات اســـتانی
ردیف عنــوان دستــور تــــصمیمات
1

دستور جلسه 1:

آسیب شناسی فرش استان

الف:مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان حوزه فرش

1. مقرر شد نوع و میزان تسهیلات و کمک های کمک‌های دولتی از صنعت فرش استان و بافندگان در قالب تهیه مصالح، تسهیلات مربوط به نوآوری، ایجاد کارگاههای جدید، تهیه نقشه و غیره به صورت گزارش به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

2. مصوب شد انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش استان چهارمحال و بختیاری با محوریت اتاق بازرگانی و پیگیری و اطلاع رسانی اداره فرش سازمان صنعت و اتحادیه فرش دستباف استان تاسیس گردد.

ب: بررسی چگونگی ثبت نشان ملی فرش استان

1.مصوب شد سازمان صمت در خصوص ثبت نشان ملی فرش یلمه بروجن وفرش های دیگر نقاط استان که قابلیت ثبت دارند اقدامات لازم را انجام و پیشنهادات و اقدامات خود را به دبیر خانه شورا ارسال نماید.

2.مقرر شد بانک اطلاعاتی کاملی از تولیدکنندگان، بافندگان، فعالان عرصه فرش و صادرکنندگان فرش استان تهیه و جهت بررسی مشکلات ارتباط مناسبی با آنا فراهم شود.
3.مقرر شد در خصوص شناسنامه فرش های تولیدی استان پیشنهادات مشخص از طرف سازمان صمت و مرکز آموزش بازرگانی و اتحادیه فرش استان احصا و یک شرکت معتبر از استان برای معرفی به مرکز ملی فرش جهت صدور شناسنامه فرشهای استان انتخاب گردد.
2

دستور جلسه2:

بررسی راهکارهای مناسب جهت احیای صادرات فرش دستبافت استان

1.مقرر شد آموزش های لازم به هر دو روش سنتی و نوین با لحاظ نمودن سلیقه های بازار در نوع نقشه و اندازه از سوی اتحادیه فرش به تولیدکنندگان ارایه شود.
2.پیشنهاد شد جهت ارتباط موثر فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته فرش و تولیدکنندگان، اتحادیه زمینه حضور و آشنایی آنان با کارگاه های تولیدی را فراهم و با محوریت سازمان صمت از دانش و علم جدید در حوزه سنتی استفاده شود
3.مقرر شد بازارهای صادراتی فرش با حضور صادر کنندگان و افرادی که سابقه صادرات فرش دارند مجددا بررسی گردد و بازارهای جدید و جایگزینی که قابلیت صادرات دارند معرفی شوند.
4. مقرر شد با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهرکرد و فعالان عرصه فرش دستباف، بازارهای صادراتی و سلایق جدید و نیازهای مشتریان احصا و طرحها و نقشه هایی که در اختیار بافندگان قرار می گیرد لحاظ شود.
Prev
برای ارسال نظر وارد سایت شوید