معرفی کمیسیون بازرگانی،توسعه صادرات و گمرک

کمیسیون بازرگانی در راستای رسالت خود به دنبال دفاع از حقوق فعالین شاغل در حوزه بازرگانی داخلی، پایش محیط کسب و کار، تعامل و همکاری با دستگاه ها و ارگان های بخش دولتی وخصوصی با رویکرد رونق بازار و کاهش هزینه های مصرف کننده می باشد.

شرح اهم وظایف

• پاییش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالش ها موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون
• تولید گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون
• برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون
• مذاکره با مسولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون
• حضور در مجامع و شورا های متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق ایران
• پیگیری و رصد و اصلاح قوانین مربوط به حوزه کمیسیون
اهداف و برنامه ها
۱- شناسایی موانع و مشکلات بر سر راه ایجاد فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای
۲- بررسی ضرورت وجودی نهادهای قیمت گذار و مرور تجارب دنیا در زمینه قیمت گذاری
۳- آسیب شناسی عدم توجه به برندینگ در بازرگانی داخلی

توسعه صادرات و گمرک

صحنه تجارت هر کشور بایستی تجلی گاه پاک دستی، تلاش، همیت ملی در فضای بدون رانت و شفاف باشد. از آنجا که لازمه توسعه صادرات هر کشور تابع عواملی از جمله کیفیت و توان رقابت پذیری است، کمیسیون با پایش فضای کسب و کار، زیرساخت های اقتصادی، نهادی، فنی و استراتژی های تجاری، موانع پیش رو را شناسایی و در کنار دولت برای حل آن به منظور توسعه صادرات به عنوان تنها راه خروج از رکود غیرتورمی گام بردارد. گمرک اتاق ایران بر مبنای رسالت خود که پایش محیط کسب و کار به منظور توسعه اقتصاد حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی و تبیین جایگاه لجستیک در ایران می باشد ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی درعرصه اقتصادی اهداف خود را دنبال می نماید.
شرح اهم وظایف
• پایش فضای کسب و کار در حوزه صادرات
• ارتقاء تولید با کیفیت و رقابت پذیر در عرصه جهانی
• سامان بخشی به بازار ارز

اهداف و برنامه ها

۱. واگذاری روز ملی صادرات به اتاق ایران
۲. تدوین استراتژی توسعه صادرات
۳. پیگری مطالبات صادرکنندگان از دولت
4- بررسی سیستم جامع گمرک نوین الکترونیکی و رفع نواقص آن

اعضای کمیسیون بازرگانی،توسعه صادرات و گمرک

 

 
بهنام علیخانی بهنام علیخانی سمت : رئیس کمیسیون
بهنام علیخانیسمت : رئیس کمیسیون فوق لیسانس مدیریت بازرگانی بین المللی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 بهنام علیخانی رئیس کمیسیون
2 حسین ایزدی عضو کمیسیون
3 مسعود ناصری عضو کمیسیون
4 بهرام اله بخشی عضو کمیسیون
5 فرج اله نجفی عضو کمیسیون
6 اردوان طهماسبی عضو کمیسیون
7 شهرام زارع عضو کمیسیون