معرفی کمیسیون حمل و نقل، عمران و لجستیک

 

در بخش عمران ( از جمله ساختمان، راه و شهرسازی، ….) و خدمات فنی و مهندسی و صدور آن اقدام به بررسی فضای کسب و کار و ارائه نظرات مشورتی به هیئت رئیسه اتاق شهرکرد می نماید. با توجه به اینکه در بودجه سالیانه کشور، بخش تملک دارایی های سرمایه ای(بودجه عمرانی) از بخشی مهم هزینه ای دولت می باشد که می تواند باعث رونق کسب و کار بخش احداث شود. ازین رو بخش اعظم محیط کسب و کار کمیسیون در ارتباط تنگاتنگ با سیاست های دولتی می باشد و یکی از عوامل مهم در رونق و رکود این بخش اقدامات دولت می باشد. حمل ونقل، پایه های پل رابطی است که بخشهای مختلف جوامع با عبوراز روی آن، به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند. در این راستا کمیسیون حمل و نقل، عمران و لجستیک اتاق شهرکرد بر مبنای رسالت خود که پایش محیط کسب و کار به منظور توسعه اقتصاد حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی و تبیین جایگاه لجستیک در استان می باشد ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی درعرصه اقتصادی اهداف خود را دنبال می نماید.

شرح اهم وظایف کمیسیون

1. جستجوی راهکارهای مناسب برای این مشکلات از طریق ارتباط دائمی با کمیسیون عمران مجلس، سازمان مدیریت و امور برنامه ریزی، تشکل های مهندسی و رسانه های مرتبط در جهت اثر گذاری بر قوانین.
2. پاییش فضای کسب و کار و رفع موانع و چالش ها موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون
3. تولید گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون
4. برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون
5. مذاکره با مسولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون
6. حضور در مجامع و شورا های متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق ایران
7. پیگیری و رصد و اصلاح قوانین مربوط به حوزه کمیسیون
8. برگزاری جلسات منظم با مسولان حمل نقل کشور

اهداف و برنامه ها

1. شناسایی و ارائه راهکار برای پروژه های نیمه تمام
۲. ارائه راهکار برای تعیین شرایط عمومی پیمان عادلانه
۳. بررسی مسائل و مشکلات مورد مرکز ملی مناقصات و ارائه راهکار جهت رفع آنها
۴. بررسی کارشناسانه و پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی در مورد نظام نامه رتبه بندی و مرکز ملی رتبه بندی
5. احصاء شرح وظایف سازمان های متولی حمل و نقل و ترانزیت با رویکرد کاهش سازمان های درگیر و رصد انجام وظایف اساسی سازمان های حاکمیتی به منظور توسعه و تسریع ترانزیت و ایجاد وزارت حمل و نقل
6. تبیین مفهوم لجستیک و ایجاد ادبیات مرتبط و بستر قانونی لازم به منظور بهره اقتصاد ملی از مزایای آن
7. تلاش برای رفع مشکلات مطروحه مرتبط با این کمیسیون از سوی بخش خصوصی

اعضای کمیسیون حمل و نقل، عمران و لجستیک

 

 
عبدالکریم کریمی فیل آبادی عبدالکریم کریمی فیل آبادی سمت : رئیس کمیسیون
عبدالکریم کریمی فیل آبادیسمت : رئیس کمیسیون
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
 
 
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 عبدالکریم کریمی رئیس کمیسیون
2 ناصر حیدری دبیر کمیسیون
3 فرج اله نجفی عضو کمیسیون
4 شهریار حیدر پور عضو کمیسیون
5 مجید نظری عضو کمیسیون
6  احسان امانی عضو کمیسیون
7 حمید ربیعی عضو کمیسیون
8 حمید احمدی عضو کمیسیون
9 حسین مالکی عضو کمیسیون
10 محمود بخشی نژاد عضو کمیسیون
11 غلامعلی نوربخش عضو کمیسیون
12 علیباز رفیع زاده عضو کمیسیون
13 سیدحسین امیدیان عضو کمیسیون
14 مسلم رئیسی عضو کمیسیون
15 منوچهر علی محمدی عضو کمیسیون
16 موسی محمودی عضو کمیسیون
17 رحمت الله جهانبخشی عضو کمیسیون