دستور جلسه و مصوبات هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان چهارمحال و بختیاری

مصــوبات اســـتانی
ردیف عنــوان دستــور تــــصمیمات
1

دستور جلسه 1:

پیگیری احداث میدان میوه و تره بار جدید مرکز استان

1.مقرر شد پیشنهادات و طراحی اولیه میدان میوه و تره بار از طرف شهرداری تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه و گزارش اقدامات به دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ارسال شود.
2.مقرر شد طبق ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به منظور ایجاد میادین میوه و تره بارجدید در مناطق مختلف شهر شهرکرد زمین مناسب برای شهرداری در نظر گرفته شود و مکاتبات از طریق شهرداری با راه وشهرسازی در این خصوص انجام شود و گزارش اقدامات به دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.
3.مقرر شد در خصوص ایجاد و احداث بازارچه های محلی شورای اسلامی شهرکرد به صورت مستمر تا زمان اجرای کامل ، گزارش 2 ماهه خود را به دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ارائه دهد.
2

دستور جلسه 2:

بررسی ایجاد شهرک صنعتی واقع در سه راهی کنرک ، شهرستان بروجن

مقرر شد شرکت شهرک های صنعتی و بنیاد مسکن استان ، طرح ترکیبی خود را در خصوص ایجاد شهرک صنعتی و سایت اسکان موقت در منطقه ی کنرک ، به دبیر خانه ی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه دهند.
Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید