معرفی کمیسیون جوانان، کار آفرینی، کسب و کارهای نوین و دانش بنیان

 


سهم بالای جوانان از جمعیت کشور، ورود مستمر کارجویان جوان به بازار کار، سرعت بالای تغییر تکنولوژی و اهمیت دانش به عنوان موتور پیشبرنده ی اقتصاد موجب شده نیاز به تشکیل مجموعه ی مشورتی تخصصی در این حوزه حس شود. بر این اساس این کمیسیون وظیفه ی پایش فضای کلی کسب و کار کشور، ارائه ی پیشنهادهای اجرایی برای بهبود فضای کارآفرینی و اشتغال، تببین تغییرات محیط کسب و کار و ارائه ی مشاوره به دست اندرکاران و مسئولان جهت ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه ی کسب و کارهای نوین را بر عهده دارد. همچنین نگاه ویژه به اقتصاد دانش بنیان به عنوان ظرفیت نهفته و بالقوه ی آتی کشور در این کمیسیون دنبال می شود.
شرح اهم وظایف کمیسیون
پایش مستمر فضای کسب و کار و کارآفرینی استان ، ارائه ی راهکارهای نوین برای توسعه ی کسب و کارهای نو، پایش مقررات دست و پاگیر دولتی و حاکمیتی و ارائه ی راهکار برای تسهیل فعالیت کارآفرینان، پیگیری مشکلات مطروحه ارجاع شده به کمیسیون بصورت تخصصی ، تلاش برای جذب جوانان و ایجاد کسب و کارهای نوین

اهداف و برنامه های کمیسیون

1. وضعیت حمایت از شرکت های نوپا و دانش بنیان در کشورهای صنعتی و مقایسه ی آن با فضای داخلی و ارائه راه حل برای بهبود عملکرد حمایتی از سرمایه گذاری خطرپذیر
2. وضعیت جانشین پروری در بنگاه های دانش بنیان و مراکز کارآفرینی بخش خصوصی
3. شناسی وضعیت کنونی مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و پارک های علم و فناوری و بررسی میزان توفیق آنها در ایجاد رابطه بین صنعت و فضای دانش بنیان و ارائه راهکار جهت بهبود آن
4. چگونگی اقتصادی سازی کارآفرینی در تولید برق با روش های نوین و دانش بنیان و ارائه راه حل در این مورد (با هماهنگی کمیسیون انرژی)
5. شناسایی حقوق مالکیت پدید آمده در روند فعالیت دانش بنیان و ارائه راهکار برای تثبیت و حمایت از آن (با هماهنگی کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری)

اعضای کمیسیون جوانان، کار آفرینی، کسب و کارهای نوین و دانش بنیان

 

 
شهریار حیدری پور شهریار حیدری پور سمت : رئیس کمیسیون
شهریار حیدری پورسمت : رئیس کمیسیون
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
 
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 شهریار حیدری پور رئیس کمیسیون
2 شهرام زارع نایب رئیس کمیسیون
3 امین مالکی دبیر کمیسیون
4 اسماعیل پیرعلی عضو کمیسیون
5 حمید کریمی عضو کمیسیون
6 مجتبی بیادیان عضو کمیسیون
7 فرج الله چراغپور عضو کمیسیون
8 ویشتاسب سلیمانی عضو کمیسیون
9 مهدی جهانگیری عضو کمیسیون
10 محمدحسین قنبری عضو کمیسیون
11 فرزاد ارشادی عضو کمیسیون
12 فرشید رضایی عضو کمیسیون
13 فضل الله رحمتی عضو کمیسیون
14 حامد احمدی عضو کمیسیون
15 هوشنگ جمشیدی عضو کمیسیون