معرفی کمیسیون مالیات، کار، تامین اجتماعی و امور بانکی

کمیسیون مالیات، کار، تامین اجتماعی و امور بانکی اتاق شهرکرد متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق شهرکرد می باشد اعضای کمیسیون افراد متخصص و کارشناس در حوزه مالیات کار و تامین اجتماعی هستند لذا در راستای پیگیری و پایش فضای کسب و کار در حوزه تخصصی خود به سه کار گروه تخصصی تقسیم شده اند که عبارتند از:
کارگروه مالیاتی، کارگروه کار، کارگروه تامین اجتماعی
کمیسیون به صورت مرتب چهارشنبه آخر هر ماه جلسه ماهیانه برگزار میکند و کارگروه های تخصصی کمیسیون نیز به اقتضا جلسات میان دوره ای برگزار میکنند. کمیسیون مالیات، کار وتامین اجتماعی با عنایت به اینکه اتاق ایران مشاور سه قوه می باشد تلاش میکند با رصد فعالیت سه قوه در حوزه تخصصی کمیسیون وظایف مشاوره ای خود را برای هیئت رئیسه اتاق شهرکرد انجام دهد.

شرح اهم وظایف

1. پاییش فضای کسب و کار ، رفع موانع و چالش ها موجود فعالان اقتصادی در حوزه تخصصی کمیسیون
2. تولید گزارشات کارشناسی در حوزه تخصصی کمیسیون
3. برگزاری نشست های کارشناسی به جهت پیگیری مطالبات بخش خصوصی در حوزه تخصصی کمیسیون
4. مذاکره با مسولان به جهت رفع موانع تولید در حوزه تخصصی کمیسیون
5. حضور در مجامع و شورا های متناظر با کمیسیون به عنوان نماینده اتاق شهرکرد
6. پیگیری و رصد و اصلاح قوانین مربوط به حوزه کمیسیون
7. برگزاری جلسات منظم با مسولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جهت انتقال مسائل فعالان اقتصادی
8. برگزاری جلسات منظم با مسولان سازمان امور مالیاتی استان به جهت انتقال مسائل فعالان اقتصادی

اهداف و برنامه های کمیسیون

1. بررسی عملکرد قانون مالیات های مستقیم (ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم و ماده 138 قانون ماليات مستقيم و ماده 31 قانون رفع موانع تولید) و شناخت چالش های بخش خصوصی در برخورد با این قانون و ارائه راهکار
2. رفع مسائل و مشکلات بخش خصوصی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان آور
3. بررسی اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي و پیگیری بازگردانی حقوق کارفرمایان و کارگران و اصلاح قانون تامین اجتماعی
4. بررسی بیمه مضاعف پرداختی توسط پیمانکاران (علاوه بر حق بیمه پرداختی 16 درصدی) در قالب گزارش کارشناسی
5. بررسی چالش های پیش روی فعالین اقتصادی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده مطالعه تجربه های سایر کشورها در مالیات بر مصرف

 

اعضای کمیسیون مالیات، کار، تامین اجتماعی و امور بانکی

 

 
اردوان طهماسبی اردوان طهماسبی سمت : رئیس کمیسیون
اردوان طهماسبیسمت : رئیس کمیسیون فوق دیپلم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
شهرکرد
 
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 اردوان طهماسبی رئیس کمیسیون
2 فرشاد طهماسبی دبیر کمیسیون
3 محمود بخشی نژاد عضو کمیسیون
4 بهرام اله بخشی عضو کمیسیون
5 فرج اله نجفی عضو کمیسیون
6 بهنام معتمدی عضو کمیسیون
7 قنبرعلی علیخانی عضو کمیسیون
8 هدایت اله نصیری عضو کمیسیون
9 جواد رادمنش عضو کمیسیون
10 حسن فتاحی عضو کمیسیون
11 احمد مختار عضو کمیسیون
12 عبدالکریم کریمی عضو کمیسیون
13 بهنام علیخانی عضو کمیسیون
14 مجید احمدی عضو کمیسیون