معرفی کمیسیون صنعت، معدن و جذب سرمایه‌گذاری

کمیسیون صنعت ، معدن و جذب سرمایه گذار اتاق شهرکرد، مجموعه ای از فعالین اقتصادی حوزه های صنعت، متشکل از انجمنهای اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان است؛ که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه اقتصادی گرد هم جمع آمده اند و با تجمیع آرای فعالان اقتصادی سراسر استان و رایزنی با ارگانهای حاکمیتی زیر نظر اختیارات قانونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای بهبود ورونق حوزه صنعت قدم بر می دارند. معدن و صنایع معدنی یکی از ظرفیت های عظیم کشور در رسیدن به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. حجم بالای سرمایه گذاری در این بخش حساسیت آن را به قوانین و مقررات بالا برده است. استفاده ی صحیح از ظرفیت معادن می تواند گامی در جهت ایجاد توسعه ی پایدار و اشتغال کشور باشد.بخش معادن این کمیسیون با هدف پایش مستمر فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی، ایجاد فضای هم افزایی و تعامل میان سرمایه گزاران و فعالان معدنی با متولیان، تصمیم گیریان و تصدی گران این عرصه و همچنین ارائه مشاوره و تصمیم سازی برای دست اندرکاران و با حضور نمایندگان فعال این حوزه در عرصه های گوناگون معدنی تشکیل شده است . بخش سرمایه گذاری کمیسیون با هدف پایش محیط سرمایه گذاری در استان ، شناسایی مشکلات و موانع و معرفی روش و مراحل سرمایه گذاری در استان و تسهیل جذب سرمایه های داخلی و خارجی و هدایت آنها در مسیر توسعه اقتصادی کشور تشکیل گردیده و فعالیت های متنوعی را در چارچوب اهداف و برنامه های ذیل انجام می دهد.


شرح اهم وظایف کمیته صنایع

• وظایف اصلی کمیته صنعت، عبارت است از:

1- عارضه یابی فضای کسب و کار در حوزه صنعت
2- پایش فضای کسب و کار و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای حوزه صنعت و تولید
3- مشاوره به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد برای ارتباط با ارگان های حاکمیتی در موضوعات حوزه صنعت و تولید
4- رایزنی با سازمان های متناظر حکومتی برای حل مسائل و مشکلات حوزه صنعت

شرح اهم وظایف کمیته معدن

• وظایف اصلی کمیته معدن، عبارت است از:

1- پایش مستمر فضای کسب و کار معدن و صنایع معدنی استان، ارائه ی راهکارهای حمایتی جهت استفاده ی متولیان دولتی و حاکمیتی، توسعه فعالیت پژوهشی و ارائه ی راهکارهای علمی جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی

شرح اهم وظایف کمیته جذب سرمایه گذار

• وظایف اصلی کمیته جذب سرمایه گذار، عبارت است از:

1. ایجاد سامانه ای پویا و کارا جهت شناساندن پتانسیل های استان چهرمحال و بختیاری، در جهت جذب سرمایه های خارجی و داخلی و اطلاع رسانی به موقع فرصت های تجاری و سرمایه گذاری به سرمایه گذاران.
2. ارائه خدمات مشاوره ای و آموزش الزامات حقوقی، تحولات قانونی، تکنولوژیکی و نهادی بازارهای بین المللی، تجارت بین الملل و نیز اصول مذاکره به بازرگانان و صاحبان کسب و کار ایرانی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی.
3. برگزاری و نیز مشارکت فعال در سمینارهای تجاری و اجلاس های سازمان های تخصصی با هدف معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری به سرمایه گذاران با هماهنگی بخش بین الملل اتاق
4. کمک به حضور موثر اتاق در کانون های گردش سرمایه و کشورهای هدف
5. تهیه، تنظیم پروتوکل های تجاری با اتاق های بازرگانی سایر کشورها در راستای تسهیل جذب سرمایه های خارجی و داخلی و تبادل اطلاعات با هماهنگی با بخش بین الملل اتاق


اهداف و برنامه ها


• بخش صنایع

۱- بررسی چالش ها و مشکلات رقابت پذیری صنعتی و ارائه راهکارهای راتقای رقابت پذیری صنعتی
۲- بررسی چالش ها و مشکلات رشد و رونق SME ها و ارائه استراتژی های رشد و رونق SMEها.
۳- شناسایی زنجیره های ارزش صنعتی کارا و ارائه استراتژی های ارتقای زنجیره های ارزش صنعتی غیرکارا


بخش معادن

1. بررسی کارشناسانه و پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی در خصوص قانون معدن.
2. کارشناسانه ساز و کار علمی و بین المللی تعیین حقوق دولتی معادن و پیشنهاد تهیه نرم افزار برای محاسبه حقوق بین المللی طبق شاخص های بررسی جهانی
3. بررسی مشکلات بخش معدن با سازمان محیط زیست در مراحل اکتشاف تا بهره برداری و ارتباط با ارگانهای مرتبط (با همکاری کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی)
4. بررسی مشکلات بخش معدن در صادرات مواد معدنی به عنوان مواد خام (با همکاری کمیسیون صادرات).


بخش جذب سرمایه گذاری

۱. رفع قوانین مخل سرمایه گذاری داخلی و خارجی (قبل از شروع با کمیته ماده 76 مشورت شود- بازبینی قانون حمایت از سرمایه گذار خارجی)
2. بررسی تجربه برخی کشورها در جذب سرمایه گذاری خارجی بعد از تحریم
3. مطالعه تطبیقی مشوق های سرمایه گذاری در کشورهای موفق و هم تراز
4. ایجاد بانک اطلاعاتی فرصت های سرمایه گذاری در استان (شامل صنایع کوچک و متوسط)
5. انجام بررسی های کارشناسی و اعلام نظر و ارائه راهکارهای پیشنهادی در خصوص بسته مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

 

اعضای کمیسیون صنعت، معدن و جذب سرمایه‌گذاری

 

 
فرهاد اخوان بروجنی فرهاد اخوان بروجنی سمت : رئیس کمیسیون
فرهاد اخوان بروجنیسمت : رئیس کمیسیون لیسانس
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
 
 
 
 

 

 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 فرهاد اخوان رئیس کمیسیون
2 بهرام اله بخشی نایب رییس کمیسیون
3 سید سعید فیاضی دبیر کمیسیون
4 امیرحسین ایزدی عضو کمیسیون
5 شهرام زارع عضو کمیسیون
6 حمیدرضا  نیکی عضو کمیسیون
7 حامد احمدی عضو کمیسیون
8 اصغر اسماعیلی عضو کمیسیون
9 اسفندیار کیانی عضو کمیسیون
10 حسین گودرزوند عضو کمیسیون
11 احمد مختار عضو کمیسیون
12 محمدکاظم منزوی عضو کمیسیون
13 حمید رییسی عضو کمیسیون
14 امین مالکی عضو کمیسیون
15 غلامرضا امیری عضو کمیسیون
16 مسعود سوردی عضو کمیسیون
17 مهدی فرزانه پور عضو کمیسیون