سامانه الکترونیکی صدور گواهی مبداء
سه شنبه, 10 مهر 1397 05:04 سامانه الکترونیکی صدور گواهی مبدأ اتاق بازرگانی

گواهي مبدأ سندي است که به درخواست صادرکننده يا نماينده قانوني وي براي تعيين مبدأ يک کالاي صادراتي توسط واحد مجاز صدور اين گواهي صادر مي گردد. از نظر استانداردهاي گمرکي، تشخيص مبدأ يک کالاي صادراتي فرآيندي پيچيده و بحث برانگيز است، اما با اين وجود اين امر پايه اي اساسي براي تعيين تعرفه ها و ساير شاخص هاي مهم تجارت فرامرزي به شمار مي رود.
اگرچه سابقه صدور گواهي مبدأ به سال هاي بسيار دوري برمي گردد، اما صدور اين سند همراه با تاييد ساير اسناد صادراتي در سال 1923 ميلادي و در پي تشکيل کنوانسيون بين المللي ژنو با تدوين مقررات تسهيل تشريفات گمرکي رايج گرديد. بر اين اساس دولت ها مجاز به تشکيل سازمان هاي مناسبي در قلمرو ملي تحت حاکميت خود براي صدور گواهي مبدأ شدند.
مطابق بند 11 کنوانسيون 1923 ژنو، دولت ها مي توانند مجوز و ماموريت فرآيند صدور گواهي مبدأ را به سازمان هاي غيردولتي که داراي صلاحيت لازم هستند، اعطا نمايند. لذا از يک سو نظر به گستردگي شبکه اتاق هاي بازرگاني و تسهيلات فراهم شده توسط آن ها، و از سوي ديگر با توجه به حسن شهرت و اعتبار اتاق ها در ارائه خدمات به بازرگانان، مسئوليت صدور گواهي مبدأ در اغلب کشورها به اتاق هاي بازرگاني تفويض شده است.
تشخيص ضرورت صدور گواهي مبدأ براي يک کالاي صادراتي بر عهده اتاق بازرگاني نيست، بلکه تنها واردکننده کالا است که مي داند که آيا در عمل نيازي به دريافت اين گواهي وجود دارد يا خير.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد به منظور تسهیل روند صدور گواهی مبدا در نظر دارد، از طریق سامانه الکترونیکی، نسبت به صدور این گواهی اقدام کند.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه از ابتدای سال 1394، درخواست حضوری صدور گواهی مبدا، مورد پذیرش واقع نخواهد شد، کليه شرکت ها  ملزم به ارسال درخواست الکترونيکي از طريق سامانه خواهند بود.

سامانه صدور گواهی مبدا؛ سیستمی یکپارچه را جهت ثبت درخواست، تایید و چاپ اسناد گواهی مبدا توسط کارشناسان اتاق های سراسر کشور فراهم می سازد. در این سامانه، امکان مدیریت و دسترسی به تمامی فرآیندهای مرتبط با گواهی مبدا نیز تعبیه شده است.

ورود به سامانه صدور گواهی مبدا

 

عناوین زیر در واحد گواهی مبدا اتاق شهرکرد قابل انجام است: 

1. صدور گواهي مبدأ، فرم A و فرم CT3 (اوراسیا)

2. تاييديه امضاي اسناد تجاري از جمله فاکتور فروش، سياهه تجاري، قراردادهاي بين المللي، گواهي بهداشت، گواهي قرنطينه نباتي، گواهي بازرسي، گواهي مصرف کننده نهايي (End-User) و ...

3. استعلام گواهي هاي مبدأ خارجي به درخواست بازرگان

4. پاسخ به استعلام هاي صورت گرفته از گمرکات و اتاق هاي بازرگاني ديگر کشورها در خصوص گواهي-هاي مبدأ صادرشده در اتاق هاي بازرگاني.

5.آموزش و مشاوره به بازرگانان در خصوص نحوه صدور گواهي مبدأ و تایید اسناد تجاری به صورت حضوري و تلفني.

6. برگزاري جلسات آموزشي صدور گواهي مبدأ به درخواست بازرگانان محترم که می توانند نسبت به ثبت نام برای آموزش سامانه الکترونیکی صدور گواهی مبدا با شماره تلفن 33377230-038 تماس حاصل نموده، یا به واحد صدور گواهی مبدا یا واحد آموزش اتاق شهرکرد مراجعه نمایند.

هزینه ها:

برای هر اظهارنامه تا مبلغ 200،000 دلار مبلغ 250،000 ریال و درصورتی که مبلغ اظهارنامه بیش از 200،000 دلار باشد به ازای هر 100،000 دلار مبلغ 50،000 ریال به مبلغ فوق اضافه خواهد شد. واریز مبلغ از طریق پرداخت الکترونیکی سامانه و یا پرداخت به شماره حساب 0100554671001 نزد بانک صادرات ایران در وجه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرکرد امکان پذیر می باشد.

همچنین فایل راهنمای استفاده از کارتابل هوشمند بازرگان (سامانه یکپارچه گواهی مبدا) از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

 

راهنمای صدور گواهی مبدا 
 
Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید