معرفی کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی

 

کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی اتاق شهرکرد، مجموعه ای از فعالین اقتصادی حوزه های کشاورزی و منابع طبیعی، متشکل از انجمن های اقتصادی و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در محوریت آب و کشاورزی است؛ که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه اقتصادی گرد هم جمع آمده اند و با تجمیع آرای فعالان اقتصادی سراسر کشور و رایزنی با ارگان های حاکمیتی زیر نظر اختیارات قانونی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری، در راستای بهبود و رونق حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی قدم بر می دارند.

شرح اهم وظایف

• عارضه یابی فضای کسب و کار در حوزه کشاورزی ، آب و منابع طبیعی
• پایش فضای کسب و کار و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
• مشاوره به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری برای ارتباط با ارگان های حاکمیتی در موضوعات حوزه کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
• رایزنی با سازمان های متناظر حکومتی برای حل مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی ، آب و منابع طبیعی

اهداف و برنامه ها

۱- بررسی رابطه مساله ارضی از منظر اقتصاد مقیاس و بهره وری
۲- چگونگی بهبود مدیریت در نظام های بهره برداری موجود در استان بمنظور استفاده مطلوب از عوامل تولید
۳- مشارکت عمومی- خصوصی در صنعت غذا؛ بررسی چالش ها
۴- بررسی و ارائه راهکار چالش های صادرات محصولات دامی (با همکاری کمیسیون توسعه صادرات)
کمیته های زیر مجموعه زیر با عنایت به اینکه استان چهارمحال و بختیاری رتبه های برتر در زمینه ها بادام ، ماهیان سردآبی و عسل را در کشور داراست لذا با تشکیل کمیته های زیر و دعوت از فعالان این عرصه ها بصورت تخصصی ، مسایل و مشکلات آنها بررسی و برای مرتفع نمودن آنها تلاش می گردد.
• میز بادام
• میز عسل
• میز ماهیان سردآبی

اعضای کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی

 

 
دبیر رضائی دبیر رضائی سمت : رئیس کمیسیون
دبیر رضائیسمت : رئیس کمیسیون دکترای دامپزشکی و دیپلمای فارماکولوژی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری
 
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دبیر رضایی رئیس کمیسیون
2 مسعود ناصری نایب رییس کمیسون
3 نیما ظفری دبیر کمیسیون
4 بهرام اله بخشی عضوکمیسیون
5 علیرضا شفیعزاده عضوکمیسیون
6 هاشم فاطمی عضوکمیسیون
7 حمید فتح اللهی عضوکمیسیون
8 بیژن یادگاری عضوکمیسیون
9 امین مالکی عضوکمیسیون
10 نعمت الله نوروزی عضوکمیسیون
11 مرتضی درخشان عضوکمیسیون
12 نورمحمد عبداللهی عضوکمیسیون
13 نعمت الله نوروزی عضوکمیسیون
14 محمد حسین پور عضوکمیسیون
15 کورش هاشمی عضو کمیسیون