گردشگری، جذب توریسم و صنایع دستی

 

فرج‌اله نجفی سرپیری فرج‌اله نجفی سرپیری سمت : رئیس کمیسیون
فرج‌اله نجفی سرپیری سمت : رئیس کمیسیون
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
استان چهارمحال و بختیاری