دستور جلسه و مصوبات هفتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان چهارمحال و بختیاری

 

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
عنــوان دستــور تــــصمیمات

پیش از دستور 2:

ارائه گزارش شرکت خمیر مایه ناغان از روند کاهش آلودگی زیست محیطی

مقرر شد کارخانه خمیرمایه ناغان حداکثر یک ماه فرصت دارد، استانداردهای محیط‌زیستی را رعایت و میزان آلودگی این کارخانه را تا حد مجاز و استاندارد پایین بیاورد، در غیراینصورت محیط زیست طبق ضوابط و مقررات اقدام مقتضی را به عمل می آورد.

پیش از دستور 3:

ارائه گزارش جلسه مشترک راه و شهرسازی و شرکت شهرک های صنعتی در خصوص روگذر ورودی شهرک صنعتی

1.مقرر شد طی یک هفته جلسه ای فوری در دفتر جناب آقای استاندار و یا دفتر امور عمرانی استانداری و با حضور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی و نیز مدیر کل راه و شهر سازی استان تشکیل شود و تفاهم نامه همکاری امضا گردد.

2.مقرر شد حوزه عمرانی استانداری جلسه ی را با حضور دستگاههای مربوطه، اعم از شرکت شهرک های صنعتی، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری شهرکرد و نیز سازمان برنامه و بودجه استان، برگزار کند و هزینه اجرایی پروژه مذکور را برآورد کند و نیز نحوه عملیاتی شدن و منابع تامین اعتبار را مشخص کند.

بررسی الزام اجرای ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نیز تعیین نحوه ی قیمت گذاری ارائه خدمات ساختمانی مرتبط

1.مقرر شد کارگروهی با محوریت اتاق و با حضور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای و سازمانهای مربوطه تشکیل شود و در خصوص آموزش؛ قیمت گذاری و موارد دیگر در خصوص تشکل ها تصمیم گیری شود.

2. مقرر شد قیمت گذاری کالاها و خدمات اصناف و تشکل ها بر اساس قوانین کشوری انجام شود.

بررسی الزام عملیاتی شدن ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و معرفی یکی از معاونت های دستگاههای اجرایی مرتبط به عنوان مسئول بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر شد دستگاههای مربوط به ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار معاونین مرتبط را جهت مطالبات و پیگیری های قوانین بهبود مستمر محیط کسب و کار به دبیر خانه شورای گفتگو معرفی نمایند.
Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید