مبالغ مورد نیاز جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی

قابل توجه متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرکانی

سه در هزار و چهار در هزار درآمد مشمول مالیات و یک در هزار فروش سهم اتاق بازرگانی جهت تمدید کارت بازرگانی
1. مدارک مورد نیاز جهت پرداخت سه درهزار درآمد مشمول مالیات :
اصل و تصویر برگ تشخیص یا قطعی سالهایی که به اتاق ارائه نگردیده است .
2. مدارک مورد نیاز جهت پرداخت یک درهزار فروش کالا و خدمات :
تصویر اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سالهای 1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398 بر اساس ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه ، متقاضیان تمدید کارت بازرگانی مکلف هستند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به اتاق های بازرگانی و تعاون پرداخت نمایند.
تذکر 1 : درراستای همکاری با فعالان اقتصادی کشور و دارندگان کارت بازرگانی فقط 30 % از مبلغ یک در هزار فروش کالا و
خدمات سال 1390 و 40 % از مبلغ مذکور متعلق به سالهای 1391 و 1392 اخذ میگردد .
تذکر 2 : محاسبه و پرداخت سه درهزار مالیات بردرآمد ویک درهزار فروش کالا و خدمات صرفاً از طریق امور مالی اتاق امکانپذیر است.


حق صدور و تمدید کارت  کارت بازرگانی
الف: 440.000 ریال بابت حق صدورویاتمدید کارت
ب: 50.000 ریال بابت ابطال تمبر برای تمدید کارت
ج: 100.000 ریال بابت ابطال تمبر برای صدور کارت
د: برای کارتهای بازرگانی صدوری مبلغ 2.000.000 ریال علاوه بر مبالغ تعیین شده دریافت خواهد شد.
مبلغ حق عضویت اتاق برای یکسال به شرح زیر می باشد.

سرمایه (ریال) مبلغ به ریال
تا 300.000.000 2.500.000
از 300.000.000 تا 2.000.000.000 4.000.000
از 2.000.000.000 به بالا 5.000.000

 

شماره حساب به هنگام مراجعه به اتاق اعلام می گردد

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید