ورود دارندگان کارت بازرگانی به کارتابل هوشمند بازرگان
در حال حاضر کلیه امکانات مدیریت و ثبت درخواست های مرتبط با فرآیندهای کارت عضویت/بازرگانی و اسناد گواهی مبدا در کارتابل هوشمند فعالان اقتصادی فراهم شده که با وارد نمودن شماره ملی/شناسه ملی و رمز عبور در دسترس بازرگانان می باشد.
علاوه بر امکانات مذکور؛ دسترسی به سایر فرآیندهای امور خدمات بازرگانی که در اتاق های بازرگانی شهرستان ارائه می گردد نیز از طریق کارتابل هوشمند راهبران سامانه؛ در دسترس کارشناسان اتاق های سراسر کشور قرار گرفته است.

 

برای ورود به این بخش کلیک نمایید

 

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید