ورود راهبران سامانه کارت بازرگانی هوشمند
در صورتی که کاربر اتاق/سازمان هستید با استفاده از این بخش می توانید با وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور و یا در صورت داشتن کارت راهبری و وارد نمودن رمز کارت وارد سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند شوید و فرآیندهایی که توسط بازرگانان آغاز شده است را مدیریت نمایید.

 

برای ورود به این بخش کلیک نمایید
Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید