ثبت درخواست صدور کارت بازرگانی
 
این بخش، امکان مدیریت امور کارت های عضویت و بازرگانی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند را فراهم می سازد. با استفاده از این بخش می توانید نسبت به ثبت درخواست صدور، تمدید، تغییر، المثنی، تغییر نوع کارت و انتقال کارت عضویت یا بازرگانی خود اقدام نمایید.

 

برای ورود به این بخش کلیک نمایید
Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید