فهرست كالاهاي مشمول ضوابط فني CE مارك و دستور العمل فارسي
چهارشنبه, 11 مهر 1397 04:54 کالا ضوابط فنی CE فارسی بین المللی

صدور گواهينامه انطباق يا عدم انطباق كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري

1) صدور گواهينامه انطباق يا عدم انطباق كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري

ياداشت 1: كالاهاي خاص عبارتند از:
الف) مورد نياز پروژه هاي دولتي
ب) تجهيزات كارخانه واحد هاي توليدي
ج) كالاهاي حد وسط يا مواد اوليه واحد هاي توليدي
ياداشت 2: اين بررسي شامل كنترل اظهار نامه، فاكتور، صاحب كالا، وكيل صاحب كالا (ترخيص كالا) متن ارزيابي توسط ارزياب گمرك و نحوه ارجاع به ازمايشگاه گمرك مي باشد.
ياداشت 3: اين بررسي شامل كنترل تعهد نامه صاحب كالا، كنترل MD ، كنترل مبدا ساخت كالا و كنترل استاندارد يا استانداردهاي ساخت كالا (حسب مورد) مي باشد.
ياداشت 4: اين بررسي شامل كنترل گواهينامه ثبت كالا و اعتبار آن، كنترل مبدا ساخت كالا و ساير موارد مورد نياز مي باشد.
ياداشت 5 : اين بررسي شامل اعتبار گواهي بازرسي، انطباق آن با اسناد خريد، كنترل نتيجه ازمون همراه گواهي، كنترل MD همراه گواهي، كنترل مبدا ساخت كالا و ساير موارد مورد نياز مي باشد.
ياداشت 6: آزمون بايد در يكي از آزمايشگاههاي موسسه استاندارد، ادارات كل تابعه آن يا آزمايشگاه همكار (اكروديته) انجام گرفته باشد.
2) صدور گواهينامه انطباق كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري
ياداشت 1: اين بررسي شامل كنترل مدارك حقوقي واحد توليدي، كنترل واقع بودن واحد توليدي در استان تهران و ساير موارد مي باشد.
ياداشت 2: ضمن استعلام از اداره اجراي استاندارد.
ياداشت 3: آزمون بايد در يكي از آزمايشگاههاي موسسه استاندارد، ادارات كل تابعه آن يا آزمايشگاه همكار (اكروديته) انجام شود.
ياداشت 4: موافقت با استاندارد به گواهينامه انطباق صادره و بصورت ظهر نويسي اظهار نامه صادراتي صورت مي گيرد.

3)صدور مجوز حذف بازرسي
ياداشت 1: در اين مرحله ارائه معرفينامه بانك نيز لازم است.
ياداشت 2: اين بررسي شامل كنترل ثبت سفارش، كنترلP/I(Performa Invoice) كنترل نامه بانك مربوطه و ساير موارد مي باشد.
ياداشت 3: كالاهاي خاص عبارتند از:
الف) مورد نياز پروژه هاي دولتي
ب) مورد نياز واحد هاي توليدي به عنوان تجهيزات كارخانه
ج) كالاهاي حد واسط يا مواد اوليه واحد هاي توليدي
3) تعيين ماهيت كالا
توضيح: اين رويه جهت كالاهاي صادراتي يا وارداتي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري نمي باشند كاربرد دارد.
ضوابط فني استفاده از CE مارك
براي اقلام " مشمول مقررات استاندارد اجبارِِيِ" مندرج در فهرست پيوست، علاوه بر رعايت مقررات استاندارد اجباري، داشتن دستور العمل فارسي همراه هر كالا الزامي است و نيازي به ارائه گواهي CE مارك نمي باشد(رديف هاي 1 الي 9 و 11 الي 23 فهرست باستثناء بند 15)
_براي اقلام " مشمول مصوب هيات محترم وزيران" مندرج در فهرست پيوست، ارائه تاييديهCE مارك و داشتن دستور العمل فارسي همراه هر كالا الزامي است و نيازي به نمونه برداري و آزمون نمي باشد
(رديف هاي 10و 15و رديف هاي 24 الي 33 فهرست )
- براي كالاهاي خاص (از قبيل الكترو موتور، ژنراتور، سرور، رايانه همراه و اسكنر) دستورالعمل همراه مي تواند فارسي (ترجيجاً) يا انگليسي باشند.
- در صورتيكه وارد كننداي نتواند براي اقلام مشمول مصوبه هيات محترم وزيران گواهي CE مارك ارائه دهد، مي تواند با يكي از روشهاي اجرائي 35/131/ر اقدام و در صورت تاييد و رعايت استانداردها و الزامات CE مارك و ارائه دستور العمل فارسي همراه هر كالا، محموله خود را ترخيص نمايند.
- گواهي CE مارك صادره از سوي سازنده كالا مستقر در كشورهاي معتبر (با روش خوداظهاري)و در سر برگ كارخانه سازنده كالا كفايت كرده و مورد قبول مي باشد ولي گواهي CE مارك كالاهاي ساخت ساير كشورها بايد توسط يك سازمان گواهي كننده معتبر (سازمان گواهي كننده مستقل شخص ثالث) صادر شده باشد

Prev
برچسب‌ها
درباره نویسنده
برای ارسال نظر وارد سایت شوید