مدارک مورد نیاز جهت ابطال و یا تعلیق کارت عضویت و بازرگانی
سه شنبه, 10 مهر 1397 04:55 مدارک ابطال تعلیق عضویت بازرگانی اتاق

الف) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:

1- تقاضای شخص در 1 نسخه.
2- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).
3- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال(در صورت تولیدی بودن).
4- اصل کارت بازرگانی.
5- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 1 نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد.


ب) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:
1- تقاضای شخص در 1 نسخه.
2- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).
3- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال.
4- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 1 نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و میرداماد.
5- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی (در صورت عدم انحلال).
6- تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در 1 نسخه (در صورت انحلال).
7- اصل کارت بازرگانی.


ج) مدارك مورد نياز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی:
1- تقاضای شخص در 1 نسخه.
2- اصل آگهی روزنامه مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقیقی و یا حقوقی ] و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد).

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید