تصويب قوانين و مقررات خلق الساعه يكي از عوامل آسيب زا براي بخش توليد و صادرات كشور است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، جلسه کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات و گمرک اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری  با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان بخش خصوصی و مسوؤلان دولتی  در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

رئیس کمیسیون بازرگانی ، توسعه صادرات و گمرک اتاق بازرگانی استان :تصويب قوانين و مقررات خلق الساعه يكي از عوامل آسيب زا براي بخش توليد و صادرات كشور است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، جلسه کمیسیون بازرگانی، توسعه صادرات و گمرک اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان بخش خصوصی و مسوؤلان دولتی در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان برگزار شد.

محور اصلی این جلسه در خصوص راهکارهای توسعه صادرات و تهیه و تدوین برنامه عملیاتی صادراتی استان در سال ۱۴۰۱ به منظور راه اندازی زنجیره های صادراتی و تعیین کشور هدف و راه اندازی مرکز تجاری استان بود.

در این جلسه راهکار های توسعه صادارات استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت .

رئیس کمیسیون بازرگانی ، توسعه صادرات و گمرک اتاق بازرگانی استان بیشترین تاثیر که در حوزه رشد صادرات، حضور در نمایشگاه های بین المللی دانست و ادامه داد : صادرات در استا نها دچار موانع زیادی است

بهنام علیخانی ادامه داد: موانع و مشکلات صادرات در استان ها زیاد است یک مهتمترین مانع تصویب لوایح و قوانین خلق الساعه می باشد،

وی ایجاد اتحادیه صادراتی در استان را کمک بسیار بزرگی در راه توسعه صادرات دانست و ادامه داد : فعال نمودن منطقه ویژه اقتصادی استان، ایجاد تشکل یا اتحادیه صادر کنندگان استان و تدوین برنامه عملیاتی صادراتی استان می توانند به صادرات این استان کمک شایانی کنند

در این جلسه امکان تفویض اختیار ارزش گذاری کالاهای صادراتی واحد های تولیدی در گمرکات اجرایی بر اساس تبصره ۲ ماده 22 آیین نامه اجرایی امور گمرکی مورد بررسی قرار گرفت .

زیرا با توجه به شرایط تجاری و اقتصادی و تغییرات نرخ ارز ، تعدیلات دوره ای ارزش های پایه صادراتی ضروری است..اما پایش ارزش به صورت متمرکز توسط دفتر ارزش گمرک ایران به علت تنوع زیاد کالاهای صادراتی زمان بر و باعث تحمیل هزینه می گردد لذا پیشنهاد می شود پایش و اصلاح ارزش پایه کالاهای صادراتی بر اساس درخواست واحدهای تولیدی، صادراتی( درکمیته ای استانی )متناظر با اعضای موضوع تبصره ذیل ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مورد بررسی وپس از ارجاع به دفتر ارزش گمرک در پرتال مربوطه بارگذاری و ابلاغ گردد.

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید