ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی 5 ساله
سه شنبه, 10 مهر 1397 05:32 ضوابط صدور تمدید کارت بازرگانی اتاق

1. دارا بودن پروانه بهره برداری معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی
2. ارائه تعهدنامه در سربرگ شرکت، مبنی بر پرداخت حقوق حقه اتاق بازرگانی همه ساله در موعد مقرر و در صورت عدم ایفای تعهد اتاق مجاز به غیرفعالسازی کارت خواهد بود.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید