انتخاب هیئت ریسه اتاق بازرگانی شهرکرد
یکشنبه, 25 فروردين 1398 07:23

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد ؛ رئیس و هیات رئیسه جدید اتاق شهرکرد در دوره نهم مشخص شدند

برای دوره ای چهار ساله رئیس و هیات رئیسه جدید اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی شهرکرد مشخص شد به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد ؛ رئیس و هیات رئیسه جدید اتاق شهرکرد در دوره نهم مشخص شدند. نخستین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق شهرکرد صبح امروز ۲۴فروردین ۹۸ پس از ابلاغ اعتبارنامه های اعضای جدید هیات نمایندگان این اتاق از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های سراسر کشور و با حضور اعضای جدید برگزار شد، در این نشست رئیس و هیات رئیسه جدید اتاق شهرکرد از سوی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی شهرکرد انتخاب شدند. بر این اساس و با رای اعضای حاضر هیات نمایندگان ، آقای آیت اله احمدی به عنوان رئیس ،آقایان مسعود ناصری بعنوان نایب رئیس اول و شهرام زارع بعنوان نایب رئیس دوم، حسین ایزدی خزانه دار و بهرام اله بخشی بعنوان منشی و آقایان آیت اله احمدی ، بهرام اله بخشی ، دبیر رضایی و بهنام علیخانی بعنوان نمایندگان اتاق شهرکرد در اتاق ایران از سوی هیات نمایندگان اتاق شهرکرد انتخاب و برای دوره چهار ساله قبول مسئولیت نمودند.

Prev Next
برای ارسال نظر وارد سایت شوید