برگزاری مجامع عمومی اتاق های مشترک ایران – امارات و ایران – اسپانیا
ایران اسپانیا اتاق مشترک اتاق بازرگانی شهرکرد

برگزاری مجامع عمومی اتاق های مشترک ایران – امارات و ایران – اسپانیا

طبق اعلام معاونت امور بین الملل اتاق ایران؛ در نظر است نوبت اول مجامع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه اتاق های مشترک ایران – امارات و ایران – اسپانیا در خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
بر همین اساس مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتاق مشترک ایران و اسپانیا در نوبت اول در روز دوشنبه مورخ ۲۰ خرداد راس ساعت ۱۴ در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار خواهد شد. مهم ترین دستور کار این مجمع عبارت است از :
– ارائه گزارش هیئت مدیره
– ارائه گزارش مالی منتهی به سال ۹۸
– انتخاب بازرس
– انتخاب ورودیه و حق عضویت سالانه و انتخاب نشریه کثیر الانتشار
و – تصویب اساسنامه مصوب شورایعالی نظارت

همچنین مجمع عمومی عادی و فوق العاده اتاق مشترک ایران و امارات در نوبت اول نیز در روز سه شنبه مورخ ۲۱ خرداد ساعت ۱۵ بعد از ظهر در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار خواهد شد.
دستور کار این مجمع نیز شامل :
– ارائه گزارش هیئت مدیره
– ارائه گزارش مالی و تصویب آن
– انتخاب هیئت مدیره و بازرس
– انتخاب نشریه کثیر الانتشار
و – تصویب اساسنامه مصوب شورایعالی نظارت می باشد

 

 

متن فراخوان مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و اسپانیا

 

 

متن فراخوان مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و امارات

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید