مدیر ارشد وب‌سایت

مدیر ارشد وب‌سایت

دستور جلسه و مصوبات هفتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت و هفتمین نشست  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

دستور جلسه و مصوبات شصت وششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری 

دستور جلسه:     ارایه گزارش پارک علم و فناوری در راستای تحقق جهش تولید

تبدیل واحد های صنعتی واجد شرایط با کمک مشاوران پارک علم و فناوری جهت استفاده از مزایا و تسهیلات شرکت های دانش بنیان به شرکت ها ی دانش بنیان..

دستور جلسه: درخواست بازرسی اسناد و مدارک از سوی سازمان تامین اجتماعی بعد از 31 تیرماه هر سال مطالبه گردد .

چهارشنبه, 24 شهریور 1400 05:30

اجرای پروژه پسماند های خانگی

دستور جلسه: بررسی نهایی اجرای پروژه پسماند های خانگی توسط شرکت طبیعت پاک زاگرس در نشست شورای گفتگوی مورخ 1399/07/05

دستور جلسه: احداث ناحیه تخصصی فرآوری و بسته بندی بادام در نشست شورای گفتگوی شماره 58 با حضور جناب آقای دکتر رحمانی وزیر وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت کشور مورخ 1398/11/16

صفحه10 از50