مدیر ارشد وب‌سایت

مدیر ارشد وب‌سایت

اطلاعیه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی؛

مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات اتاق‌های بازرگانی تا روز یکشنبه ۱۶ بهمن تمدید شد

انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور طی اطلاعیه‌ای مهلت ثبت نام داوطلبان دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی را تا روز یکشنبه 16 بهمن ماه 1401 تمدید کرد.

در حاشیه برگزاری نشست بررسی ظرفیت های اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری با حضور هئیت تجاری از کشور تاجیکستان، تفاهم‌نامه «تقویت روابط تجاری و توسعه همکاری‌های متقابل» میان اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری، اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان و اتاق بازرگانی استان سغد تاجیکستان به امضای طرفین رسید.

یک هیات تجاری از کشور تاجیکستان طی سفری به چهارمحال و بختیاری و برگزاری نشست مشترک با تجار این استان تمایل بسیاری برای سرمایه‌گذاری در استان و تقویت مبادلات تجاری دوطرفه نشان داد.

حضور هیئت تجاری از کشور تاجیکستان در اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری

صورت جلسه نودمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

صورت جلسه هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

صورت جلسه هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

صورت جلسه هشتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

صورت جلسه هشتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری

صفحه1 از52