مدیر ارشد وب‌سایت

مدیر ارشد وب‌سایت

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری در ارزیابی مشترک دبیرخانه شورای گفتگوی ملی و وزارت کشور درشش ماهه اول سال 1400 در گروه یک کشور قرار گرفت و رتبه 6 دربین 31 شورای استانی را کسب نمود.

سه شنبه, 16 آذر 1400 05:21

25 سال تلاش 25 خدمت

25 سال تلاش 25 خدمت

نشست مجازی دبیر کل و مدیر بین الملل اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری با سفیر محترم ایران در کشور کرواسی

صفحه7 از52